Obiective specifice

Proiectul urmareste dezvoltarea aptitudinilor de munca ale studentilor din învatamântul tehnic românesc în vederea îmbunatatirii insertiei specialistilor din domeniul inteligentei artificiale pe piata muncii nationale si europene.
În acest sens, proiectul va sprijini o serie de activitati:

1. Realizarea unui centru de consiliere profesională, în cadrul universității, care să desfășoare activități de consiliere și orientare pentru carieră, servicii de specialitate în domeniul asistenței psihologice, cercetări sociologice și marketing educațional pentru studenții cu specializarea inteligența artificială;

2. Activități de consiliere profesională de specialitate în cadrul centrului de consiliere creat prin proiect astfel încât studenții având ca specializare academica inteligența artificială să primească sprijin calificat în definirea unei cariere profesionale, în demersul de optimizare a performanțelor academice, dar și pentru asistență în vederea inserţiei pe piaţa muncii;

3. Stagii de practică cu un nivel științific de vârf în cadrul firmelor partenere cu experiență în domeniu pentru dezvoltarea de aptitudini de muncă necesare pentru o carieră durabilă în domeniul inteligenței artificiale pentru 88 de studenți în decursul unei perioade de 24 de luni;

Obiectivele operationale ale proiectului sunt urmatoarele:
- Cresterea gradului de ocupare al studentilor specializati în Inteligenta Artificiala.
- Realizarea unui parteneriat durabil si interactiv între UPB, institutiile de cercetare si firmele cu experienta în domeniul Inteligenta Artificiala.
- Îmbunatatirea procesului de insertie a absolventilor specializati în Inteligenta Artificiala pe piata muncii.


Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Copyright © 2012 www.casia.pub.ro. Toate drepturile rezervate.